Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Hà Đô 23 tiền thân là Công ty Cổ phần Hà Đô 2 được thành lập năm 2005 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 04/05/2005 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp xây dựng 2 với Trung tâm thiết bị công nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô- BQP.

Công trình thi công

Các công trình công ty thực hiện trong những năm qua đều được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, an toàn và đặc biệt là chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật.

Trụ sở chính: Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

© 2011 Copyright by HA DO 23 CORPORATION.