CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 23 TẶNG THƯỞNG VĐV ĐIỀN KINH NGUYỄN THỊ OANH

CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 23 TẶNG THƯỞNG VĐV ĐIỀN KINH NGUYỄN THỊ OANH

13/12/2019
LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH TRẠM CÁP QUANG BIỂN QUỐC TẾ TẠI BÌNH ĐỊNH

LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH TRẠM CÁP QUANG BIỂN QUỐC TẾ TẠI BÌNH ĐỊNH

11/12/2019
THÔNG BÁO TRÚNG THẦU CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG

10/12/2019
LỄ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

LỄ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

04/10/2019
KHÁNH THÀNH NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH BẮC GIANG

KHÁNH THÀNH NHÀ THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH BẮC GIANG

01/09/2019
THĂM HỎI GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN DỊP KỶ NIỆM CÁCH  MẠNG THÁNG TÁM 19/8 VÀ QUỐC KHÁNH 02/9

THĂM HỎI GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN DỊP KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 19/8 VÀ QUỐC KHÁNH 02/9

17/08/2019
Lễ gắn biển công trình Nhà Thi đấu tỉnh Bắc Giang chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lễ gắn biển công trình Nhà Thi đấu tỉnh Bắc Giang chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

24/07/2019
NGHỈ MÁT HÈ 2019

NGHỈ MÁT HÈ 2019

19/06/2019
LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

04/06/2019
LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG AT-VSLĐ TẠI CÔNG TRÌNH NHÀ THI ĐẤU TỈNH BẮC GIANG

LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG AT-VSLĐ TẠI CÔNG TRÌNH NHÀ THI ĐẤU TỈNH BẮC GIANG

23/05/2019