HDG PHỐI HỢP VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI QUÝ IV/2018

HDG PHỐI HỢP VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI QUÝ IV/2018

07/12/2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11 )

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11 )

26/11/2018
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 28 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 28 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

10/10/2018
HADO CENTROSA GARDEN CẤT NÓC BLOCK IRIS VƯỢT TIẾN ĐỘ 4 THÁNG

HADO CENTROSA GARDEN CẤT NÓC BLOCK IRIS VƯỢT TIẾN ĐỘ 4 THÁNG

09/10/2018
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH 2018

TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH 2018

05/10/2018
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT BỔ NHIỆM

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT BỔ NHIỆM

24/04/2018
 TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

23/04/2018
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ LẦN THỨ 3 LIÊN TIẾP VÀO TOP 10 CHỦ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN UY TÍN NHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ LẦN THỨ 3 LIÊN TIẾP VÀO TOP 10 CHỦ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN UY TÍN NHẤT VIỆT NAM

19/04/2018
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

13/04/2018
DỰ ÁN HADO CENTROSA GARDEN NHẬN GIẢI THƯỞNG KHÔNG GIAN SỐNG CHUẨN MỰC

DỰ ÁN HADO CENTROSA GARDEN NHẬN GIẢI THƯỞNG KHÔNG GIAN SỐNG CHUẨN MỰC

29/03/2018