CHUNG CƯ CAO CẤP HADO PARKVIEW

CHUNG CƯ CAO CẤP HADO PARKVIEW

05/12/2011

Là tòa nhà hỗn hợp cao tầng Thương mại - dịch vụ và căn hộ cao cấp của Tập đoàn Hà Đô.

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC THUẾ NGHỆ AN

TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỤC THUẾ NGHỆ AN

17/11/2011

Công trình : Trụ sở làm việc cục thuế Nghệ An

Chủ đầu tư : Cục thuế Nghệ An

Địa điểm : Đường 3 thành phố Vinh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LỤC NGẠN – BẮC GIANG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LỤC NGẠN – BẮC GIANG

21/07/2009