TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI NHÁNH BIDV LẠNG SƠN

Chủ Đầu tư: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhà thầu thi công: Liên danh công ty Cổ phần Hà Đô 23 - EUROWINDOW - CULTURIMEX

Thời gian dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng: Năm 2016. 

Quy mô dự án: Thi công xây dựng công trình bao gồm phần phá dỡ công trình cũ, kiến trúc, PCCC...