BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH BẮC GIANG

Chủ đầu tư: Ban QLDA DTXD công trình DD&CN tỉnh Bắc Giang

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Hà Đô 23

Thời gian dự kiến bàn giao: Quý I năm 2017

Quy mô dự án: San nền công trình, thi công nhà khám, hành chính, kỹ thuật nghiệp vụ, nhà điều trị nội trú; khoa dinh dưỡng, khoa chống nhiễm khuẩn; khoa lây; nhà tang lễ; trạm biến áp và đường dây vào trạm.

Hình ảnh phối cảnh của công trình: