CẢNG HÀNG KHÔNG QUẢNG NINH

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp OLYMPIA

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Hà Đô 23

Quy mô: Thi công phần thô nhà ga hành khách

Thời gian bàn giao dự kiến: Quý II năm 2017