LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC GIANG

Ngày 26/02/2019, Lễ khởi công công trình: “Gói thầu XL1 - Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở làm việc, kho vật chứng và các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang và cụm kho vật chứng của hai cơ quan” được tổ chức tại Lô đất CQ4 Quy hoạch khu cơ quan và khu dân cư phía Nam, Thành phố Bắc Giang.

Tổng diện tích dự án khoảng 1 ha, mật độ xây dựng chiếm 12,1%. Quy mô của dự án bao gồm: Khối nhà làm việc của hai cơ quan cao 05 tầng, kho vật chứng, trạm biến áp, san nền, kè đá, tường rào, các công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ khác.

Chủ Đầu tư: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Hà Đô 23

Tổng mức đầu tư dự án trên 45 tỷ đồng từ Ngân sách nhà nước

Tiến độ thi công dự kiến: 15 tháng.