TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ VÀO TOP 50 CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM