KHU NHÀ Ở 183 HOÀNG VĂN THÁI

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Hà Đô 23

Địa chỉ: Hoàng Văn Thái

Thời điểm bàn giao: Năm 2014