Thành tựu

Công ty CP Hà Đô 23 đã khẳng định thương hiệu mạnh trong lĩnh vực Xây dựng các công trình: công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, đường dây và trạm biến áp; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh nhà, tư vấn đào tạo chuyển giao, hiện đại hoá và lắp đặt thiết bị công nghiệp, sản xuất kinh doanh điện...Các công trình do Công ty CP Hà Đô 23 thi công đã đáp ứng được các tiêu chí như công trình đưa vào sử dụng đạt chất lượng cao, bảo đảm tiến độ thi công, đáp ứng các yêu cầu của thiết kế về an toàn, công năng sử dụng và kiến trúc được Chủ Đầu tư đánh giá cao.