Văn bản pháp luật

STT Tiêu đề Loại file Download
1 Ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng PDF
2 Nghị định 153/2016/NĐ-CP: Lương tối thiểu vùng 2017 PDF
3 HƯỚNG DẪN VỀ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PDF
4 Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đến năm 2030. PDF
5 Quyết định 70/QĐ-BXD ngày 19/01/2012 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2012 của Bộ Xây dựng”. DOC - DOCX
6 Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa đến năm 2025. PDF
7 Phụ lục kèm theo QD 70 QD-BXD 19-01-2012.doc DOC - DOCX