Định hướng phát triển

Nâng cao uy tín thương hiệu dựa trên nền tảng chất lượng công trình và chất lượng dịch vụ, hướng tới xây dựng xanh, hiện đại. Từng bước mở rộng lĩnh vực đầu tư trên cơ sở chiến lược đầu tư và kinh doanh lâu dài. Cụ thể:

- Không ngừng nâng cao năng lực về mọi mặt trong thi công xây lắp, nhằm mang lại sản phẩm có chất lượng và thương hiệu cho Chủ Đầu tư và khách hàng.

- Đầu tư các dự án khu đô thị, khu nghỉ đưỡng cao cấp theo hướng hiện đại, tiện ích ở trong nước và quốc tế

- Phát triển văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại tại các khu đô thị lớn trên cả nước

- Đầu tư và khai thác vận hành các công trình năng lượng sạch, năng lượng tái tạo