Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Xây dựng Hà Đô 23 trở thành nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp dân dụng.

- Không ngừng đào tạo bổ sung nguồn nhân lực công nghệ cao đáp ứng nhu cầu quản lý sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng hiện đại trong hoạt động xây dựng cơ bản.

- Đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề… đủ năng lực và trình độ trong xây dựng cơ bản.

- Xây dựng hệ thống đối tác vệ tinh chuyên nghiệp.