Chính sách chất lượng

Chính sách của Công ty là tôn chỉ, định hướng cho mọi hoạt động lâu dài, bền vững của Công ty, đồng thời để mọi thành viên của Công ty CP Hà Đô 23 nhất quán trong hành động. Chính sách của Công ty thể hiện như sau:

Cam kết triển khai việc thực hiện và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đối với các dự án do Công ty nhận thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả:

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất theo yêu cầu của khách hàng

- Đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch

- Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sản xuất, vận hành và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau bàn giao

Công ty cam kết không ngừng đổi mới, áp dụng những công nghệ tiên tiến trong quản lý và thực hiện dự án, đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng và đối tác./.