Chính sách chất lượng

Công ty cam kết cung cấp dịch vụ quản lý và các dịch vụ hỗ trợ để các dự án do Công ty nhận thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả của quá trình thi công.

1. Đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất theo yêu cầu của khách hàng

2. Đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của khách hàng

3. Quá trình quản lý và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ của Công ty đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Công ty cam kết không ngừng đổi mới cơ chế quản lý, áp dụng những công nghệ tiên tiến vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng cán bộ để cung cấp dịch vụ quản lý tốt nhất cho các dự án của Công ty. Nhằm thoải mãn ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng và các đơn vị trong nội bộ Công ty.