Quá trình phát triển

  • Công ty cổ phần Hà Đô 23 tiền thân là Xí nghiệp xây dựng số 2 trực thuộc Công ty Xây dựng Hà Đô (nay là Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô) được thành lập tháng 4/1996 theo Quyết định số 514/QĐQP ngày 18/4/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng về việc tổ chức Công ty Xây dựng Hà Đô;
  • Tháng 5 năm 2005, Xí nghiệp xây dựng số 2 thực hiện cổ phần hóa lấy tên Công ty là Công ty Cổ phần  Hà Đô 2. Đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103007601 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/5/2005;
  • Tháng 4 năm 2012, Công ty CP Hà Đô 2 nhận sáp nhập Công ty CP Hà Đô 3 và đổi tên thành Công ty cổ phần Hà Đô 23, thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 9 số 0101657514 ngày 19/12/2014.