BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LỤC NGẠN – BẮC GIANG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LỤC NGẠN – BẮC GIANG

Công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn – Bắc Giang

Đơn vị chủ đầu tư : Sở y tế tỉnh Bắc Giang

Nhà thầu thì côngCông ty Cổ phần Hà Đô 23

Thời điểm bàn giao: Năm 2008

Địa điểm : Huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang