HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021

Ngày 15/1/2021, tại Hội trường trung tâm tòa nhà Hado North Building – Số 186 Hoàng Sâm – Cầu Giấy – Hà Nội Công ty CP Hà Đô 23 đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 - Triển khai kế hoạch năm 2021.

Đến tham dự hội nghị có ông Đỗ Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cùng các ông bà trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể CBCNV trong Công ty.

Thay mặt Ban điều hành, ông Trần Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng triển khai kế hoạch năm 2021. Trong năm 2020, các chỉ tiêu của Công ty đạt từ 80 – 85% kế hoạch đề ra. Các công trình thi công đảm bảo tuyệt đối về ATLĐ, đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, tiến độ được Chủ đầu tư đánh giá cao như: Công trình Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, Trạm cáp quang biển Quốc tế Bình Định, Kho KV1/XL14/Cục quân khí/Tổng cục kỹ thuật. Công ty cũng luôn chăm lo đến đời sống, tinh thần, đảm bảo đầy đủ chế độ cũng như thu nhập cho CBCNV. Các đại biểu cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm để trong năm 2021 phải nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức các công trình, kiểm soát hiệu quả và quản trị rủi ro để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

Nhằm ghi nhận những thành tích của CBCNV, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã quyết định biểu dương và khen thưởng những Tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2020.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Ông Trần Thanh Tùng- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Phương hướng và kế hoạch năm 2021.

Ông Đỗ Văn Bình – Chủ tịch HĐQT  phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

Ông Đỗ Văn Bình-Chủ tịch HĐQT trao Bằng khen cho đại diện Ban Chỉ huy công trình: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

 

Ông Trần Thanh Tùng – Tổng giám đốc trao danh hiệu Giấy khen cho đại diện Ban Chỉ huy công trình Nâng cấp kho Kho KV1/XL14/Cục quân khí/Tổng cục kỹ thuật và công trình Trạm cáp quang biển Quốc tế Bình Định

Ông Nguyễn Văn Thuận – Phó Tổng giám đốc trao danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể đạt thành tích

Ông Nguyễn Văn Thuận , ông Trần Văn Bình – Phó tổng giám đốc trao danh hiệu cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Tập thể CBCNV Công ty CP Hà Đô 23