LỄ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

Để tăng cường năng lực quản lý điều hành kỹ thuật, ngày 04/10/2019, Công ty tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1.

Ông Trần Văn Bình đã có thời gian công tác tại Công ty gần 15 năm, trải qua nhiều vị trí công việc từ cán bộ kỹ thuật đến cán bộ quản lý. Quá trình đảm nhận các vị trí trên, ông Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các công trình thi công do ông Bình quản lý đều được Chủ Đầu tư đánh giá cao về chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn và tiến độ như: Trụ sở làm việc BIDV Móng Cái, BIDV Lạng Sơn, BIDV Tuyên Quang... 

Trên cơ sở những kết quả công việc ông Bình đạt được, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty đã tín nhiệm và tin tưởng để bổ nhiệm ông Bình vào vị trí Quản lý cấp cao của Công ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty CP Hà Đô 23