THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hà Đô 23 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

1. Thời gian: 15h00, thứ 6, ngày 29 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà Hado North building,186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: 

- Các cổ đông sở hữu vốn cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Hà Đô 23 được xác định theo danh sách chốt vào ngày 22 tháng 04 năm 2022

- Người được ủy quyền tham dự đại hội cổ đông.

Quý cổ đông/ Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo:

+ Giấy mời họp

+ CMND/CCCD/Hộ chiếu (Bản gốc), đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang thêm giấy ủy quyền bản gốc (mẫu đính kèm) và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao)

Công văn và biểu mẫu đính kèm :