TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Để kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý ngành Kỹ thuật - Công nghệ, ngày 06/4/2020, công ty đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam - Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ. 

Ông Nguyễn Thành Nam có thời gian làm việc hơn 20 năm gắn bó với Hà Đô, đồng thời đã đảm nhận nhiều vị trí từ kỹ thuật, chỉ huy trưởng, có kinh nghiệm thực tế cũng như chuyên quản các công trình đang thi công của công ty. Ông Nam luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Ông Trần Thanh Tùng - Tổng Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Thành Nam