TRAO QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Ngày 06/11/2020, Tại Phòng họp của Công ty CP Hà Đô 23 đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc: Tiếp nhận bổ nhiệm ông Phạm Đức Dục - Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ thay thế ông Lương Văn Đạt nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Trần Thanh Tùng - Tổng giám đốc đã trao quyết định cho ông Phạm Đức Dục. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dục gửi lời cảm ơn đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời khẳng định bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Công ty CP Hà Đô 23 ngày càng phát triển vững mạnh

Ông Trần Thanh Tùng – Tổng Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Đức Dục