Khu nhà ở cho CBCNV Bộ tư lệnh Đặc công

Dự án: Nhà ở cho CBCNV Bộ tư lệnh Đặc công

Địa chỉ: Thôn Đông Trạch, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Diện tích mặt bằng khu đất 2.185,9 m2

Bài viết liên quan