Khu nhà ở cho CBCNV cục KTBC

Dự án: Nhà ở cho CB.CNV cục KTBC
Địa điểm: Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.
Hiện trạng khu đất có diện tích khoảng 23.342 m2