LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị, ngày 06/5/2019 Công ty đã tổ chức lễ Công bố các quyết định:

1. Quyết định thành lập Xí nghiệp Cơ điện.

2. Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Văn Việt - Kỹ sư Điều khiển học Kỹ thuật, hiện đang là Đội trưởng Đội Thi công Điện nước nay giữ chức vụ: Quyền Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện.

3. Quyết định bổ nhiệm ông Lê Đắc Lập - Kỹ sư Xây dựng Cầu đường, hiện đang là Chỉ huy trưởng Công trình: Nhà thấp tầng - Khu Đô thị Vân Canh nay giữ chức vụ: Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 1.

Việc chuyển đổi mô hình từ Đội Thi công Điện nước sang Xí nghiệp Cơ điện là một bước chuyển nhằm phát huy tính tự chủ trong công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm của tập thể và cá nhân trong Công ty. Đồng thời Ban Điều hành công ty đã giao trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể cho Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện trong việc quản lý và điều hành đơn vị nhằm đem lại hiệu quả kinh tế tốt nhất cho sự phát triển của Xí nghiệp nói riêng và của Công ty nói chung.

Một số hình ảnh của buổi lễ

Ông Trần Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định cho ông Đỗ Văn Việt

 Ông Trần Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định cho ông Lê Đắc Lập