TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2

Ngày 07/8/2020, Tại Phòng họp tầng 4, Công ty CP Hà Đô 23 đã tổ chức lễ công bố Quyết định của ông Tổng Giám đốc Công ty CP Hà Đô 23 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thanh làm Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2.

Ông Thanh đã có thời gian làm việc tại Công ty từ 2012 đến nay. Đảm nhận nhiều vị trí: Kỹ thuật, Phó chỉ huy, Chỉ huy trưởng các công trình trọng điểm của Công ty và được Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ: Chung cư cao cấp N0-10; Trụ sở làm việc chi nhánh Ngân hàng BIDV Nam Định; Tòa nhà Vietel Nam Định; Trung tâm dự phòng và phát triển tin học ngân hàng phát triển Việt Nam tại Hưng Yên; Trụ sở làm việc Liên hiệp hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam....

Ông Trần Thanh Tùng – Tổng Giám đốc trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đình Thanh

Ông Nguyễn Đình Thanh phát biểu trong buổi công bố Quyết định bổ nhiệm

Được sự tin tưởng của HĐQT; Ban Điều hành công ty, Ông Nguyễn Đình Thanh hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới được giao góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển.