LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Được sự đồng ý của Hội đồng Quản trị, để kiện toàn và bổ sung nhân sự vị trí chủ chốt nhằm tăng cường năng lực quản lý, chỉ đạo công tác Kỹ thuật toàn Công ty, ngày 05/4/2019 Công ty đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ là ông Phạm Việt Thắng nay giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật.

Ông Phạm Việt Thắng có thời gian gắn bó với công ty, trình độ chuyên môn cao: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng - Đại học Xây dựng và Kỹ sư Xây dựng - Đại học Leipzig CHLB Đức, đã có nhiều đóng góp xây dựng cho ngành Kỹ thuật của công ty phát triển.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch HĐQT trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Việt Thắng

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty chụp ảnh chúc mừng

Công ty mong ông Phạm Việt Thắng được bổ nhiệm vào vị trí mới sẽ phát huy hơn nữa năng lực chuyên môn và năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần xây dựng và phát triển công ty.